Årets första inlägg och Årsmöte 2019

Ärade medlem,
2019 har precis börjat och våran skytteförening blomstrar. Vi i styrelsen tänkte att det kunde vara passande att skicka ett litet brev till dig och alla övriga medlemmar i föreningen. Med nytt år kommer en ny medlemsavgift att betala, ett nytt årsmöte och framförallt en ny skyttesäsong.

Medlemsavgiften
Den är fortfarande 150 kr per medlem och skall vara betalad senast den 31/3, ju tidigare desto bättre. Betalar gör du genom vårat plusgiro 2 46 94 – 2, och du skriver ditt namn och personnummer i meddelanderutan. Vi behöver personnumret då vi är anslutna till Svenska Skyttesportförbundet, och ditt medlemskap ökar möjligheten för att vi ska få stöd av Riksidrottsförbundet.

Anslutningar
Vi blev anslutna till SvSSF under hösten efter en lång dialog med Dalakretsen och Förbundet, på något sätt hamnade vi mellan stolar runt älgjakten, och efter träget arbete (läs tjatande) fick vi till slut igenom anslutningen. Det här medlemskapet kostar föreningen 1.500 kr per år, den ger oss en fördelaktig drulleförsäkring och möjligheten att skjuta alla grenar i SvSSF’s reglemente. Nja, nästan alla, Kpist- och Helautomatskytte har vi inte möjlighet till i skrivandets stund.
Vi blev även anslutna till Svenska Jägareförbundet, vi fick medlemsnummer och betalade in föreningens medlemsavgift á 600 kr, och trodde att allt var frid och fröjd. Sedan vid ett utfärdat föreningsintyg blev vi uppringda av SJF’s jurist som sa att vi inte alls var anslutna och kunde inte skriva föreningsintyg eftersom deras administration hade gjort fel och att länsföreningen skulle först godkänna våran ansökan, och det hade då inte skett varvid vi inte kunde vara en ansluten förening.
Vi tog då kontakt med SJF’s generalsekreterare som tyckte det verkade konstigt, han skulle utreda det och återkomma, och efter ytterligare påtryckningar lämnades ärendet över till vice Generalsekreteraren, som lovat och lovat att återkomma, för nära en månad sedan lovade han att höra av sig. Via epost har vGS fortsatt hävdat att vi måste godkännas av länsföreningen först och sedan kan vi vara anslutna, och att den skulle haft möte helgen innan jul.

Vi är ju även anslutna till Svenska Svartkrutsskyttefederationen, det är vi automatiskt om man som enskild medlem i SSSF (3SF) också är medlem i våran förening. Sådan medlem bör helst ange Smedjebackens Skytteförening som den förening denne tillhör till just SSSF när denne betalar sin medlemsavgift där. Meddela även oss i styrelsen om du är medlem i SSSF. Ett föreningsmedlemskap kostar 200 kr per år och innebär att vi får ett par tidningar och även kan ansöka om vapeninnehav enligt SSSF reglemente för föreningen. Det direkta förenings-medlemskapet har vi inte ännu nappat på, vi har för få officiella svartkrutsskyttar ännu.

Och slutligen på anslutningsfronten har vi Svenska Westernskytteförbundet. Här har vi stött och blött, och vi är anslutna som en förening. Den heta potatisen nu är Auktoriserad förening vilket innebär att vi ska få utfärda föreningsintyg för vapen enligt SWSf’s reglemente. Några av oss är dubbelanslutna till Säters Pistolskytteförening för just CAS-vapen, Cowboy Action Shooting, och så snart vi fått våran auktorisation klar kommer vi även kunna utfärda föreningsintyg.

Uppdatering om SWSf
Vi är sedan den 10 februari 2019 fullt sanktionerade i Svenska Westernskytteförbundet, alla medlemmar som varit medlem i minst sex månader, och även är medlemmar i Svenska Westernskytteförbundet, genomgått och klarat SWSf RO1-kursen, klarat alla fordringar, och uppfyller aktivitetskraven kan nu ansöka om ett föreningsintyg för det eller de vapen denne behöver för att utföra våran trevliga Cowboy Action Shooting.

Aktivitet
På våran utomhusbana har vi aktivitet nästan varje dag, det är jättekul att se att anläggningen används. 300-metersbanan medger ju skytte på flera avstånd, kom bara ihåg att målställningarna SKALL vara nere vid kulfånget, att semaforen ska flaggas av, och att om man skjuter på 100 och 200 meter skall målen fortfarande vara nere vid kulfånget och du som skytt förflyttar dig till de framförvarande skjutvallarna på 100 och 200 meter. Nere på 100-metersvallen har vi fått en bänk.

Hagelskytte kan också göras på 300-metersbanan, det finns en kastare i kansliet i skjuthallen. Vi har även införskaffat oss en löpande bana, det är en mindre variant man plockar fram och tillbaka vid användandet och den är primärt utvecklad för viltmål med 22LR, men givetvis fungerar det med grövre kalibrar också.

På 50-metersbanan pågår förändringar, vi har dränerat, lagt rör, och spritt ut slagg, och kommer fortsätta med det så snart klimatet gör det möjligt. Här kommer det sedan byggas ett splitterskydd efter vänsterkanten, skjutvallen på 25 meter tas bort och istället bygger vi ett kulfång som ger oss 25 meter. Vi kommer alltså kunna stå i samma skjuthall och skjuta både 25 och 50 meter. För det här arbetet har vi fått ett avsevärt bidrag från kommunen, och för det fortsatta kommer vi äska mer. När 50-metersbanan är klar kommer man kunna köra bil ner till kulfånget, ha en rejäl parkering bakom skjuthallen, det kommer gå att köra rullstol in i skjuthallen, det kommer inte vara blött i marken, och ingen ska behöva klippa något gräs. Vi har även förstärkt vägen till 50-metersbanan.

Vi vill givetvis även förbättra våran 300-metersbana, vi kommer bredda och förstärka med kulfång och splitterskydd nere till höger och mot vägen. Här kommer det röjas upp så vi i förlängningen kan ha en stationär westernskyttegata med kulisser och mål. Det här arbetet kommer påbörjas först när vi är klara på 50-metersbanan. Givetvis, om chansen ges, kommer vi röja av och lägga markarbetet på 300-metersbanan om vi har maskiner på plats och det inte fördröjer arbetet på 50-metersbanan.

Inför 2019 års säsong
Kom ihåg att vi även har en inomhusbana för luftgevärsskytte. Vi har fått förfrågningar från kommunen om att erbjuda skollediga aktiviteter på lov. Sportlovet och Påsklovet är efterfrågade tillfällen. För att kunna möta upp det här önskemålet önskar vi att några medlemmar som vet hur det fungerar i lufthallen ställer upp och tar ansvar för genomförandet av skolskytte.

Årsmöte 2019
Söndagen den 10:e mars 2019 klockan 16:00 till 18:00 har vi vårat årsmöte i skyttepaviljongen. Som vanligt har vi kaffe och kakor.

Bland annat kommer följande val av styrelsen 2018 ske:
• föreningens ordförande för en tid av 1 år.
• halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
• suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
• två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år.
• minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

Styrelsen 2018 består av följande personer:
Ordförande, Mattias Lind, accepterar nominering för omval för 2019.
Ledamot, Rickard Wickman, kvarstår till 2020. (Kassör)
Ledamot, André Rajalakso, accepterar nominering för omval för 2019 och 2020. (Sekreterare)
Ledamot, Jan Andersson, kvarstår till 2020.
Ledamot, Andreas Ludvigsson, accepterar nominering för omval för 2019 och 2020.
Suppleant, Dick Ivars, nominerad för omval 2019.
Suppleant, Mikael Sirén, nominerad för omval 2019.
Revisor, Bernt Andersson, nominerad för omval 2019.
Revisor, Rolf Eriksson, nominerad för omval 2019.
Revisorsuppleant, vakant.
Valberedning, sammankallande, vakant.
Valberedning, Ledamot, vakant.

Då vi inte har en fungerande valberedning går det bra att lämna nomineringar till styrelsen i förväg, eller direkt på årsmötet. Om du vill nominera någon annan än dig själv får du fråga denne om denne accepterar nomineringen innan du verkställer nomineringen.

För att du ska ha yttrande- och rösträtt på årsmötet SKALL din medlemsavgift för 2019 vara erlagd, och finnas bokförd på föreningen konto senast den 1:a mars 2019. Det samma gäller om du ställer upp i val till styrelsen.

Extrainsatt årsmöte

Ärade medlem,

Nu har det gått ett tag sedan årsmötet och nya utmaningar står framför oss. När äntligen våra stadgar uppdagades visade det sig att vi var ”anslutna” till ett förbund som inte finns, och att vi behöver fler medlemmar i styrelsen.

Vi behöver två nya suppleanter, eftersom våra suppleanter fick bli ordinarie ledamöter, vi behöver också två personer som kan vara revisorer, och två personer som kan vara valberedning.

Den 5 maj kl 10:00 träffas vi i skyttepaviljongen för att:

  1. Förklara varför vi stängde skjutbanan under en period nu under vintern.
  2. Ta en diskussion om föreningens vapeninnehav och den ekonomiska   utmaningen runt detta.
  3. Vi behöver gemensamt besluta om medlemskap i Svenska Skyttesportförbundet och därmed även stadgeändringar. Frivilliga Skytterörelsen finns inte sedan 2009.
  4. Vi behöver komplettera styrelsen med ovanstående sex personer.

Vi beräknar att mötet kommer ta mellan en och två timmar, det är ett extrainsatt årsmöte.

Den här gången kommer vi inte ha med oss kaffe eller fikabröd, den som vill förtära tar med sig eget.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Föreningens styrelse

Hej go vänner,

Nu har vi stött och blött de gamla stadgarna vi har, och de måste uppdateras eftersom det finns stora luckor i dem och vad det måste vara. Och det är ändringar som skulle ha skett för många år sedan. Det viktigaste är två saker; dels styrelsens sammansättning; dels föreningens tillhörighet.


Som Ni ser måste styrelsen bestå av en ordförande, fyra ledamöter, och två suppleanter. När vi använde förra årsmötets protokoll som ledstjärna på årsmötet, utan att vi haft chansen att rådfråga stadgarna blev det en miss helt enkelt. För att rätta till detta låter vi våra suppleanter bli fullvärdiga styrelseledamöter. Och sedan anger vi att våra suppleanter är vakanser.

Styrelsen, den som dagligen fattar beslut i sann demokratisk andra, är:
Ordförande: Mattias Lind
Kassör, tillika vice ordförande: Rickard Wickman
Sekreterare: André Rajalakso
Ledamot: Andreas Ludvigsson
Ledamot: Janne Andersson
Suppleant: Dick Ivars
Suppleant: Mikael Siren

Suppleanter är ersättare för en ordinarie styrelseledamot då inte fem ordinarie ledamöter kan delta i ett styrelsemöte.

Frivillige Skytterörelsen togs upp i Svenska Skyttesportförbundet 2009 och finns således inte som förbund. Vi försöker med att ta upp dialogen med Svenska Skyttesportförbundet om att ansluta oss till dem, om vi inte automatiskt borde varit anslutna. Söker man däremot hos dem hittar man inga uppgifter om oss. Vi är däremot genom medlemmar anslutna till Svenska Svartkrutsskyttefederationen och till Svenska Westernskytteförbundet.

Just nu väntar vi på sista fasen i anslutningen till Svenska Skyttesportförbundet.

Sponsorer

Ett stort tack till ByggMax i Smedjebacken för ett trevligt virkeslager som vi kommer använda för att förnya våran skjutbana.

Smedjebackens Skytteförening väljer givetvis Simplesign för att signera våra avtal. Vi är oerhört tacksamma för den sponsrade licensen.

Årsmötet 2018

Den 28 januari 2018 hade vi årsmöte. 30-talet medlemmar närvarade och som mötets ordförande hälsade jag alla välkomna. Glädjen var stor över det stora deltagandet, det sades att så här många på ett årsmöte var länge sedan sist. Gubbo-Janne hade plogat och Kassör Roland hade satt på värmen och kokat kaffe samt inhandlat fikabröd.

Så här såg framsidan på inbjudan ut, och jag var glad över att det lockade närmare halva klubben att närvara. Den andra halvan kanske kommer nästa år.

Så här skulle baksidan sett ut, men när det bråkade med inklistring på Postnords tjänstesida för digitala vykort försökte jag skriva samma ord, bokstäver och siffror, och när det inte fick plats fick jag redigera. Och då blev det nåt fel med Plusgironumret. Det är ingen fara konstaterades ganska snart, annat än att ingen kan betala in medlemsavgifterna. De skulle alltså inte kunna hamna fel.

Således fick alla ett nytt vykort i brevlådan på den första 50-poängaren jag skjutit med min Colt 1911 Government Series 70 i 45ACP. Det var faktiskt den 20:e serien med pistolen jag sköt.

Serie 17: 44 poäng  Serie 19: 47 poäng Serie 20: 50 poäng

Tillbaka till årsmötet, det tog ganska precis två timmar. Jag hade lovat våran senaste medlem Mats Niemi att vi skulle vara klara till två, och det var vi.

Vi fick en ny styrelse bestående av undertecknad, Mattias Lind, som ordförande, André Rajalakso som sekreterare, och Rickard Wickman som Kassör. Suppleanter blev Andreas Ludvigsson och Janne Andersson, Gubbo-Janne så att ni vet. Vi konstaterade att vi inte hade stadgarna i besittning, och således missades det med två ledamöter. Nu har vi stadgarna i besittning, och här klistrar vi in länkar till både Årsmötets protokoll och till Föreningens stadgar.

OBS: Läs detta inlägg om Föreningens Styrelse.