Årsmöte 2024

Årsmötet avhölls den 14:e april anno 2024 kl 13:00 på skjutbanan under taket av skjuthallen på 300-meters banan. Det var kyligt i luften, men ändå hade 13 djärva medlemmar letat sig dit. Både nya medlemmar som gamla, från när och fjärran. Röstlängden togs upp och mötesordförande samt -sekreterare valdes, och mötet var igång.

Den nya styrelsen samt funktionärer är som följer:

OrdförandeMattias Lind
KassörHans-Olof Ludvigsson
SekreterareVakans **)
LedamotMikael Sirén *)
LedamotNiclas Carlman
LedamotStyrbjörn Andrén **)
SuppleantVakans *)
SuppleantVakans **)
ValberedningPeter Karlsson
ValberedningAnders Haqvinsson
RevisorJan-Åke Börjesson
RevisorRickard Wickman
RevisorsuppleantTony Grönlund
BanchefTed Kvarnström
*) Bo Lambrell valde att avträda från styrelsen inför det konstituerande mötet vilket innebär att förste suppleant inträder som ordinarie ledamot, och att andre suppleant blir första suppleant och styrelsen kommer ha en vakans på andre suppleant.
**) Daniel Trendier valde att avträda från styrelsen av personliga skäl. Det gör att första suppleant inträder som ordinarie ledamot och vi nu har två vakanser på suppleanter. Vi söker även en sekreterare där vi även kan adjungera en medlem utan att denne är röstberättigad i styrelsen.

Här följer mötesprotokoll och revisionsberättelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.